Svømmeskolens ABC

Svømmeklubben har et bredt udvalg af forskellige hold, der alle er baseret på svømmeundervisning.


Som optakt til at begynde på svømmeskolen kan de mindste børn (ca. 1 til 5 år) sammen med en voksen tilmelde sig vores Familie-hold eller Far/barn-hold for at lære vandelementet at kende. Her vil undervisningen være baseret på leg, og målet er at give dit barn nogle gode oplevelser forud for en mere selvstændig færden i svømmehallen.

 

Svømmeskolens ABC

Det er meget forskelligt, hvornår børn lærer at svømme. Derfor arbejder vi med forskellige niveauer, hvor børnenes svømmekompetencer vurderes efter hver sæson.

Hovedgrupperingerne er:

• A1 Begynderhold for de 4-5 årige
• B1/B2 Begynderhold fra 6 år
• C1/C2/C3, (videregående hold)

Det hele kalder vi for Svømmeskolens ABC

Vores A1 hold er henvendt til børn i 4-5 års alderen.
Undervisningen foregår i undervisningsbassinet og er baseret på at børnene lærer at blive fortrolige med vandet gennem leg og tilvænningsøvelser.

Den sæson barnet fylder 6 år, kan man tilmelde sig B1.
Det er svømmeundervisning helt fra starten, hvor der er fokus på at børnene bliver trygge ved bevægelse i vandet.
I løbet af året er der små øvelser, som skal bestås, inden barnet er klar til næste hold - B2.
 
B2 foregår også i undervisningsbassinet og bygger videre på de øvelser og lege, som barnet kender fra B1. I slutningen af sæsonen forberedes barnet til C1, der vil foregå i 25. meter bassinet.

Når B2 er bestået, kan barnet tilmeldes C1 og efterfølgende C2 og C3.

Ifølge Svøm Danmark (tidl. Dansk Svømmeunion) kan barnet svømme, når det kan svømme 200 m uden stop, og hvor en del af distancen er på ryggen. I Svømmeklubben Sønderborg svarer det til, at C3 er bestået.


Praktisk information om vurdering af dit barns svømmefærdigheder:

Ved afslutning af hver sæson vil forældrene få en mail, hvoraf det fremgår, om barnet har bestået det igangværende niveau og dermed er klar til næste hold. Barnet får desuden et diplom, som viser, hvilke øvelser barnet nu mestrer. 

For at sikre den bedste oplevelse for jeres barn opfordrer vi til, at I følger de anvisninger, der bliver tilsendt på mail ved sæsonafslutning.

 

Et typisk forløb gennem svømmeskolen ser sådan ud:

 

 


Ordensregler:

Svømmeklubben Sønderborg bruger specifik aldersgrænse for omklædning, og disse regler matcher DGI’s vejledning og andre omkringliggende svømmehaller.

Drenge må, i følgeskab med en voksen kvinde, klæde om i pigernes omklædningsrum indtil de fylder 7 år.

Piger må, i følgeskab med en voksen mand, klæde om i drengenes omklædningsrum indtil de fylder 7 år.

Herefter SKAL omklædning foregå i de kønsopdelte omklædningsrum. 

 

Læs mere om de gældende regler for ophold og omklædning i Humlehøj Hallen (Klik her).

Læs desuden vores 9 gode råd, så er alle glade når vi er i svømmehallen (Klik her). 

Svømmeklubben Sønderborg indhenter naturligvis børneattester på alle vores trænere.

Svømmeundervisning i Svømmeklubben Sønderborg foregår på dansk.

Vores sponsorer