Svømmeskolens ABC

Svømmeklubben har et bredt udvalg af forskellige hold, der alle er baseret på svømmeundervisning.

Som optakt til at begynde på svømmeskolen kan de mindste børn (ca. 1 til 5 år) sammen med en voksen tilmelde sig vores Familie-hold eller Far/barn-hold for at lære vandelementet at kende. Her vil undervisningen være baseret på leg, og målet er at give dit barn nogle gode oplevelser forud for en mere selvstændig færden i svømmehallen.

Det er meget forskelligt, hvornår børn lærer at svømme. Derfor arbejder vi med forskellige niveauer, hvor børnenes svømmekompetencer vurderes efter hver sæson.

Hovedgrupperingerne er:

• A1 Begynderhold for de 5 årige
• B1/B2 Begynderhold fra 6 år
• C1/C2/C3, (videregåendehold)

Vi tilbyder også hold specifikt til teenagere:

• B-Teen (Begynderhold for børn mellem 10-16 år)
• C-Teen (Letøvede for børn mellem 10-16 år)

Det hele kalder vi for: Svømmeskolens ABC

Du kan læse mere om de enkelte hold under de individuelle holdbeskrivelser.

Ifølge Svøm Danmark (tidl. Dansk Svømmeunion) kan barnet svømme, når det kan svømme 200 m uden stop, og hvor en del (50 m) af distancen er på ryggen. I Svømmeklubben Sønderborg svarer det til, at C2 er bestået. I forlængelse af C2 tilbyder vi C3, hvor barnet bliver en mere habil svømmer, og hvor vi udvider undervisningen med livredning og førstehjælp.

 


 

Diplom og armbånd

Vi vil rigtig gerne lære børnene, at de kan sætte sig et mål, som de kan gå efter og opleve succes ved at gennemføre. Vi har derfor valgt, at børnene i svømmeskolen får synliggjort, hvad de kan og hvad de skal øve sig lidt mere på.

Det gør vi ved, at der for hvert hold er fastsat nogle øvelser, som barnet skal kunne mestre, før vi anbefaler, at der sker tilmelding til næste holdniveau.

I slutningen af hver sæson, vil der ske en individuel vurdering af, om barnet på tilfredsstillende vis mestrer de fastsatte øvelser.

På den sidste undervisningsdag vil alle børn få udleveret et diplom, hvor det for de enkelte øvelser vil fremgå, om barnet henholdsvis "kan" eller "kan ikke endnu".

Har barnet været fraværende den dag, hvor den enkelte øvelse er blevet vurderet, vil der være anført "fraværende" ud for den pågældende øvelse. Vi gør her opmærksom på, at vi umiddelbart efter sæsonafslutning tilbyder en ekstra dag, hvor eventuelle øvelser med  registreret "fraværende" kan blive vurderet.

På diplomet vil det også være angivet, hvilket hold barnet bør tilmelde sig den kommende sæson.

Ved afslutning af barnets første sæson i svømmeskolen, vil der sammen med diplomet blive udleveret et armbånd. Hver gang barnet gennemfører alle fastsatte øvelser på de enkelte hold, vil der blive udleveret en lille figur (jibbitz), der kan sættes fast i armbåndet.

For hvert hold er det af svømmeklubben bestemt, hvilken figur der bliver udleveret. Det vil sige, at alle A-hold får figur X. Alle B1-hold får figur Y osv. Da der ikke er krav om bestået A-hold, før barnet tilmeldes B1, vil barnet automatisk få udleveret en figur, når det ved 6-årsalderen kan tilmelde sig B1. 

Har barnet ikke mulighed for at deltage i undervisningen den sidste undervisningsdag, kan diplom (og eventuel armbånd og/eller figur) afhentes i svømmehallen. Dato for sidste afhentningsdag vil fremgå af det informationsbrev, vi sender ud til forældrene i forbindelse med sæsonafslutning.
 


 

Tilmelding til et hold sker her (klik her)

 

Vores sponsorer