Elite afdelingen i Svømmeklubben Sønderborg


Læs mere om hvad det vil sige at være Elite svømmer i Svømmeklubben Sønderborg nedenfor, og hent hele Informationsmaterialet ved at klikke (her).

  


SKS har en Eliteafdeling bestående af i alt 4 Elitehold: Konkurrence 1, 2, 3 og +.

I det daglige omtales holdende K3, K2, K1 og K+. Klubben har ansat to fuldtids cheftrænere, som varetager og tilrettelægger træningen for Eliteholdene.

K1 er holdet med de fleste træningspas og de dygtigste svømmere.
Inden man når hertil, er man ofte startet på klubbens talenthold.
Herfra tilbydes man oprykning på Eliteholdene efterhånden som man udvikler sig.

I Eliteafdelingen lægges der vægt på tekniske færdigheder såvel som på udholdenhed. Der svømmes længere og længere distancer, jo længere man rykker op på Eliteholdene. Det er klubbens cheftrænere, der afgør hvornår man kan rykke op på det næste trin. En svømmer kan også rykkes ned, hvis en plads skal gives til en bedre kvalificeret svømmer.

Som udgangspunkt skal man have opnået kravtider til mesterskabs-stævner, for at svømme på K1. Men trænerne kan vælge at disponere pladserne anderledes, baseret på en vurdering af den enkelte svømmers potentiale og indsats.


At være svømmer på Eliteholdene er krævende – det indebærer en stor indsats fra såvel svømmeren som fra familien.


Der er mødepligt til træning

Det forventes, at man er til stede ved alle træninger og at man gennemfører træningen hver gang. Afbud kommunikeres direkte til træneren. Undtagelser fra reglen kan være sygdom, store familiefester (bryllup, rund fødselsdag, konfirmation), skolearrangement med mødepligt. Ved afbud skal svømmeren så vidt muligt erstatte fraværet med et andet træningspas. Det kan f.eks. være ved at deltage i en ekstra morgentræning.

Træneren skal altid informeres, hvis der er sket noget med svømmeren eller dennes familie, som kan påvirke træningsindsatsen i en periode.

Manglende træningsmoral kan medføre, at en svømmer må vige pladsen for en anden. Dette er alene cheftrænerens afgørelse.

 

Deltagelse i klubaktiviteter

At være Elitesvømmer indebærer også, at man deltager i de aktiviteter som klubbens sponsorudvalg arrangerer hen over året. Det er aktiviteter som skaffer penge til klubben, og en del af de indsamlede beløb gives direkte til styrkelse af vores Eliteafdeling.

At være forældre til en Elitesvømmer indebærer at støtte sit barn i at passe sin svømmetræning. 

Herudover forventes forældre at hjælpe i forbindelse med:.

Svømmestævner:

Talentsvømmere får mulighed for at deltage i stævner, som primært er lokalt i Sønderjylland.

Elitesvømmere deltager i stævner både lokalt og nationalt. Opnås kravtid til et mesterskaber SKAL man deltage.

Officialuddannelser:

For at få vores svømmere med til stævner, skal klubben stille med voksne hjælpere!

Svømmestævner afvikles med hjælp fra forældre – mange forældre. Derfor er det et krav til alle forældre med svømmere på talenthold og eliteholdene, at de lader sig uddanne til at varetage forskellige opgaver i forbindelse med stævnerne. Forældre med en svømmer på Talentholdet skal som minimum kunne assistere som tidtager, og forældre til svømmere på K3 også som bane-/vendedommer (modul 1 og 2 i officialuddannelsen), mens forældre med svømmere på K2, og K1 forventes at supplere deres officialuddannelse med minimum 1-2 ekstra moduler. Der er i alt 8 moduler, og har man dem alle er man uddannet til overdommer.

Holdleder :

Når SKS tager til svømmestævner har vi en holdleder med. Holdlederen hjælper og aflaster træneren, ved at være svømmernes kontaktperson og få alt det praktiske til at glide. Holdlederen er ofte forælder til en K-svømmer.

Formålet med holdlederen er at give træner og svømmere overskud til at fokuser på det vigtige: at opnå gode resultater ved stævnet.

Holdlederens opgaver er:

Træningslejr for Elitesvømmere:

Klubbens Elitesvømmere tilbydes (mindst) en årlig træningslejr med overnatning. I ulige år arrangeres en lejr i udlandet (budget hertil er ca. kr. 7.500/egenbetaling pr. svømmer). I lige år vil træningslejeren foregå i Danmark eller nabolande (budget ca. kr. 5.500 /egenbetaling pr. svømmer).

Formål: Træningslejeren skal styrke svømmernes sportslige færdigheder, såvel som det sociale sammenhold på holdene. Lejrene går altid til lokaliteter med 50 meter bassiner, da klubben ikke råder over det til daglig. Svømmerne skal disponere deres kræfter og indsats anderledes på en lang bane end på en kort. Derfor er det vigtigt at de får trænet det, i forbindelse med træningslejrene.

Træningslejere arrangeres almindeligvis i forbindelse med påsken og/eller uge 42.

 

Vores sponsorer