Du inviteres hermed til at deltage i den årlige generalforsamling i Svømmeklubben Sønderborg

Tid: mandag d. 24 februar 2020 kl 19.00
Sted: Humlehøj hallen – Mødelokale 2, Stråbjergvej 1, 6400 Sønderborg.

Dagsorden i fl. vedtægter.
Se mere her:https://sks-svoem.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=43

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest (1) en uge før, og fremsendes skriftligt til sks-formand@sks-svoem.dk 

Alle er velkommen. Der er taleret til alle, kun klubbens medlemmer har stemmeret.

Med venlig hilsen

Svømmeklubben Sønderborg

Nyheder

Sponsorer