Svømmeklubben Sønderborg har nedsat følgende udvalg for at styrke og udvikle klubben.Samtlige udvalgsmedlemmer i Svømmeklubben Sønderborg er frivillige.
 

 Projekt Svømmestadion:
   

Peter Nielsen

René K. Johannsen 

  
Flemming Johansen  
 
 Konkurrence Udvalg
   
Karin Lentfer Kristiansen
(Udvalgsformand)
Tove Damm Johansen
  
  
Susanne OttosenJanne Jensen 
 
   
Beata Orosz Mette Christensen
  
  
Susan Hellesøe  

  Kontakt k-udvalg


Pressekontakt: Webmaster 
  
Karina Iversen Anja Maurer Sponsoraftaler 
  
Stig Andersen 

Torben Hellesøe-Ohlsen

  
  
Dig? 

 Kontakt sponsorkoordinator


 

 Almen Udvalg  
   
Rosa Kjeld Anja Maurer
  
  

Claus Træger 

Beata Orosz 

 Kontakt Almen udvalg


 Polo Udvalg  
   
Torben Østerby  

 Kontakt Polo udvalg 


 
 
 
 
 

Nyheder

Sponsorer