Svømmeklubben Sønderborg har nedsat følgende udvalg for at styrke og udvikle klubben.Samtlige udvalgsmedlemmer i Svømmeklubben Sønderborg er frivillige.
 

 Projekt Svømmestadion:
   

 Peter Nielsen

René K. Johannsen 

 
 Konkurrence Udvalg
   
 Karin Lentfer Kristiansen  Kari Stochholm
 
   
 May-Britt Farag  Maibritt Neumann
 
   
 Tina Berg  

 Kontakt k-udvalg


 Almen Udvalg  
   
 Tina Sørensen  

 Kontakt Almen udvalg


 Polo Udvalg  
   
 Per Gjelstrup Christiansen  

 Kontakt Polo udvalg